קרן "בשביל האמנות" תומכת בתערוכתה של דנה הראל | גלים קפילריים

שמחות לבשר על קבלת תמיכה מקרן "בשביל האמנות" בהוצאה לפועל של תערוכתה של דנה הראל- "גלים קפילריים"!

"בשביל האמנות" היא קרן לתמיכה באמנות בפריפריה, שנוסדה מתוך רצון לצמצם ככל האפשר את הפערים שבין עולם האמנות שבמרכז לזה שבמרחב הפריפריאלי, ובמטרה לקדם את נוכחות האמנות החזותית בפריפריה, לתמוך בה ולעודד את יצירתה. הקרן רואה חשיבות עליונה בהגברת המודעות לקיומה של עשייה אמנותית בסביבה מורכבת, ומאמינה בשילוב כוחות בין מרכז ופריפריה, מתוך הכרה שאמנות היא שפה הכרחית לכל חברה וכורח תרבותי לכל קהילה באשר היא. הקרן מאמינה שאמנות יכולה לחבר ולגשר על הבדלים ומחסומים של שפה, תפיסה ואמונה, שעשייה אמנותית היא גורם בעל תפקיד מרכזי בהובלה של שינוי חברתי ושל שינוי סביבתי.

לפרטים נוספים על התערוכה

לקטלוג התערוכה

לאתר של דנה הראל