אליקו נר גאון

אליקו נר גאון
אוצרת:
סופי ברזון מקאי
פתיחה:
15/10/2020
נעילה:
19/12/2020