נגה גרינברג | רוקע הארץ

אוצרת:
סופי ברזון מקאי
פתיחה:
04/11/2021
נעילה:
04/12/2021

דימויים נוספים מהתערוכה