תערוכת מכירה | 2019

משתתפות ומשתתפים:

יובל אצילי, סופי ברזון מקאי, פסי גירש, יונה לוי-גרוסמן,מרב דביש בן משה, אדוה דרורי, יוחנן דרוקר, עפרה וולף, שלוה חיות,זיוה ילין, הרן כסלו, זהר לב,תמר נסים, ויקי סקנדריון

יניב עמר, עזרא צחור, מרי קושלביץ', נעם רבינוביץ', ליאור רייזל, מור רימר, רתם רשף, ליאור רייזל

פתיחה:
13/09/2019
נעילה:
12/10/2019

דימויים נוספים מהתערוכה