הזמנה להשתתף במחקר במסגרת התערוכה "A Blue Marble"

במסגרת תערוכתם של טל סימון ושל חכים "A Blue MArble", של מזמין את הקהל לשיחה פתוחה אודות הקיבוץ. במהלך התערוכה בימי שישי ושבת ניתן להגיע לפגוש אותו בגלריה.