צרו קשר

gallerybeeri@gmail.com

סופי ברזון מקאי

מנהלת ואוצרת
054-79180464

זיוה ילין

אוצרת 054-7918049

Sofie Berzon MacKie

סופי ברזון מקאי

מנהלת ואוצרת

054-7918464

Ziva Jellin

זיוה ילין

אוצרת

054-7918464

טל סימון

טל סימון

עוזר אוצרת וגלריסט

של חכים

של חכים

עוזר אוצרת וגלריסט

טל סימון

טל סימון

עוזר אוצרת וגלריסט

של חכים

של חכים

עוזר אוצרת וגלריסט

אנחנו כאן!

בית רומנו, דרך יפו 9, תל אביב-יפו קומה 1